Livlig afghanistandebatt på Pub Politique

av Göta Glemme

Vi var totalt 10 personer, varav 3 för mig helt nya, vilket var väldigt roligt, som skulle diskutera kvällens tema: ”Hur hittar vi en bred och klok lösning kring Afghanistan i Sverige och internationellt?”

Inte lätt, det blev mer en diskussion om huruvida vi skulle vara där eller ej, hur länge och varför.

Fler tog upp att det är fel av oss att delta i detta krig. Vi skall se till att ha ett bra försvar för Sverige, inte ägna oss åt andra länder. ”Gör vårt deltagande någon skillnad, har det någon betydelse?” När vi nu deltar i detta krig skall vi dra oss ur så fort som möjligt ansåg somliga medan andra tyckte det var bra att finnas kvar som stöd för det Afghanska folket under deras arbete för demokratin.

Våldet våra soldater utsätts för talas det mycket om, medan det i Sverige finns många människor som utsätts för våld varje dag genom misshandel mm, det dör dessutom fler byggnadsarbetare per år. Skall vi sluta bygga för det?

Att det nu är så mycket diskussioner i media om ”våra soldater” kan också bero på att det snart skall tas ett beslut i riksdag och regering om vårt uppdrag i Afghanistan.

En sak som talades mycket om var det positiva av vår/allas närvaro ökade flickornas möjligheter att gå i skolan och därmed utbilda sig. Med utbildningen ökar kunskapen om hur livet ter sig för andra och därigenom också deras lust att komma vidare.

Vi diskuterade också översättning av Koranen, inte lätt! Som ni märker hann vi med ganska mycket.