Kort rapport från Pub politique den 21/2

Ett tiotal medlemmar hade mött upp för att diskutera snön och dess verkningar i Stockholm. Flera var av åsikten att vintern hade inneburit urusel snöskottning i staden. Synpunkter framfördes om högre parkeringsböter, bortforslande av fordon samt lösning av handikappsparkering.

Utöver snön diskuterades bland annat planeringen av Djurgårdslinjen, där det fanns kritik mot både planeringen, kostnader, effektivitet och sträckning i förslaget.

Ökade resurser ansågs nödvändiga till såväl akutsjukvården som försvaret. Ett sätt att få igång fler jobb som kan ge mer resurser fanns vara att satsa på småföretagen, vilket kräver att 3:12-reglerna avskaffas.

Slutligen diskuterades även demokratifrågor och valkretsindelningen. Medlemmarna var överens om att de län som har stor utflyttning inte har påverkats tillräckligt mycket av befolkningsminskningen. Det är en demokratifråga att ett riksdagsmandat ska kosta lika mycket i tät- och glesbygd.