Justerat årmötesprotokoll – Moderaterna i Oscar södra – 19/2 – 2018

Årsmötesprotokoll

Moderaterna i Oscar södra

Datum: 19/2 – 2018

Plats: Carlssons skola (Kommendörsgatan 31, 114 58 Stockholm)

Nedan återfinnes det nu justerade och inskannade originalet av årsmötesprotokollet för Moderaterna i Oscar södra, upprättat efter Moderaterna i Oscar södra´s årsmöte 19/2 – 2018 på Carlssons skola. Årsmötesprotokollet har nu genomgått justeringsprocessen och har som brukligt blivit granskat och undertecknat av årsmötesordförande, föreningens sekreterare och dess två justeringsmän.

Det uppmärksammades att tidigare publicerat justerat protokoll innehöll fel avseende punkten 14, men detta har nu korrigerats och därför läggs detta nu korrigerade protokoll upp på föreningens hemsida.

Justerat årsmötesprotokoll – Moderaterna i Oscar södra – 19/2 – 2018:

Årsmötesprotokoll Moderaterna i Oscar Södra den 19 februari 2018 kl. 1730 (4)

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Moderaterna i Oscar södra