Inbjudan till ett dialogmöte om livet som äldre

Vi som vill träffa Er är Nätverket äldre, moderater som motionerade om en Äldrepeng vid förbundsmötet 2011. Motionerna antogs av stämman.

Efter stämman har Nätverket äldre fördjupat sig i äldrefrågor och vill tillsammans med Er gå vidare och lyfta frågor som är viktiga inför valet.

Nätverket äldre vill diskutera förslag till förändringar som kan göra skillnad.

SLOPA HEMTJÄNST – INFÖR RUT
INFÖR ÄLDREPENG FÖR ÄLDRE ÄLDRE – LIKVÄRDIG SKOL- OCH FÖRSKOLEPENG
BORT MED BISTÅNDSBEDÖMNING – FRAM FÖR COACHNING
VAF – VÅRD AV FÖRÄLDER

Vårt arbete ska resultera i att Moderaterna blir ledande i att utveckla det praktiska vardagsarbetet inom de olika verksamheterna för äldre: Äldres ekonomi, Äldres vardag, Äldres sjukvård och Äldreomsorg.

KOM OCH VAR MED OCH PÅVERKA MODERATERNAS HANDLINGSPROGRAM

Onsdagen den 5 september 2012 kl. 18.30 – 21.00.
Vädurens trygghetsboende, Roslagsgatan 20 A och B, Stockholm.

Lättare förtäring.

KVÄLLEN INLEDS MED INSPIRERANDE ANFÖRANDEN AV
PEJE EMILSSON, SILVER LIFE
CATARINA TAVAKOLINIA, VD FÖR KAVAT VÅRD

Meddela till birgitta.persson@moderat.se senast den 30 augusti 2012 att Du kommer.

Välkomna!

Nätverket äldre
Vi som nu ingår i nätverket är Helena Bonnier, Lars Edvall, Erik Hafström,
Anita Lundin och Birgitta Persson.