Handlingar till årsmötet den 9 mars 2021

Moderaterna i Oscar Södra håller årsmöte den 9 mars 2021. Mötet sker i år digitalt via Zoom, vänligen notera att föranmälan krävs. Nedan finns handlingarna till årsmötet att ladda ner. Välkommen!

Årsmöteshandlingar (klicka på länkarna för att ladda ner dokumenten i pdf):

Kallelse inkl. föredragningslista 2021

Verksamhetsberättelse Oscar Södra 2020

Årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag 2021

Motioner inkl. styrelsens förslag till beslut

 


Kallelsen till årsmötet skickades ut den 9 februari och finns tillgänglig här.

Anmälan sker senast den 1 mars till: isabella.hokmark@moderaterna.se. En länk till Zoom skickas ut till anmälda inför mötet.

Frågor? Kontakta ordförande Annika Elmlund: annika.elmlund@hotmail.com.