Fastighetsborgarråd Dennis Wedin

Dennis Wedin talar inför publiDen 11 oktober gästades pub politique av fastighetsborgarråd Dennis Wedin. Han inledde med att prata om tryggheten i staden och hur viktig den är för att människor ska kunna bo och verka här. Han poängterade också vikten av att ge möjligheten att äga sitt eget boende. Att köpa sin lägenhet betyder att man tar ansvar även för platsen runt omkring. Just nu flyttar många ut ur staden just för att man känner en otrygghet. Moderaterna vill jobba mer med trygghetsfrågan och göra det enklare att bo i Stockholm. Dennis gick sedan in på stadens olika projekt och betonade vikten av att vi är transparenta med vad vi gör med skattebetalarnas pengar. Just nu finns ett fokus på att återställa Östermalmstorg och hur det ska se ut. Först behöver SL åtgärda under marken för att staga upp taket. Iden är att man under tiden ska kunna använda ytan och gå över torget. Dennis berörde också det som föranlett det som ska komma på Östermalmstorg nämligen bygget av själva Saluhallen. Det tog mycket längre tid att få klart än vad som var tänkt och en anledning till det var att Socialdemokraterna bestämt att bygga ett hotell. Nu vill majoriteten i Stadshuset fokusera på vad vi ska äga och landat i att vi inte ska äga hotellfastigheter. Förhandlingar pågår om försäljning. Dennis avslutade också med att redogöra kort för Gröna Lund.