Du har väl betalat medlemsavgiften för 2013?!

För att kunna kandidera samt delta i försöksnomineringen måste du betala din medlemsavgift senast den 31 mars 2013. I medlemskapet ingår förutom detta, bland annat moderaternas tidning Medborgaren samt möjligheten att delta i Oscar Södras alla utbildningar, träffar och aktiviteter. Ditt stöd är viktigt och kommer bidra till att vi vinner valen 2014.