Puben den 14 Oktober!

Måndagen den 14 oktober gästades puben av Carl Göransson ny näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare. Stockholm och Sverige står inför stora utmaningarOm huvudstadsregionen ska kunna fortsätta växa och flytta fram positionerna krävs smarta satsningar inom många områden, inte minst för att förbättra infrastrukturen och näringslivsklimatet. Carl pratade om hur vi i Stockholm kan bli bättre på att stärka attraktionskraften för talanger och nya företag där en viktig faktor är bostäder.