Moderaterna i Oscars Södra Årsmöte 2016

Onsdagen den 24/2 – 2016 håller Moderaterna i Oscars Södra årsmöte tillsammans med våra vänner och kollegor i de moderata lokalföreningarna på Östermalm.

Vi inleder kvällen tillsammans med de övriga moderat föreningarna på Östermalm genom att lyssna på vår gemensamma årsmötestalare, Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé.

Årsmöte:

Tid: 19:15

Plats: Östra Reals Gymnasium

Årsmötestalare:

Tomas Tobé, Moderaternas partisekreterare

Tid: 18:00

Plats: Aulan, Östra Reals Gymnasium

Tomas Tobé

Moderaternas partisekreterare

Årsmöteshandlingar:

Föredragningslista, Moderaterna i Oscars Södra´s Årsmöte den 24/2 – 2016.

Föredragningslista årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015:

Verksamhetsberättelse 2015

Revisorernas berättelse 2015:

Revisions- och ekonomisk berättelse 2015

Proposition: Medlemsavgiften 2017:

Proposition medlemsavgift 2017

Motioner:

Motion till Moderaterna Oscar Södra

Bilaga till motion:

Flyttalternativ 20160210

Styrelsens svar på motioner:

Styrelsens svar till Motion angående Nobelmuseum på Blasieholmen

Nobelcenter översikt:

20160205 Nobelcenter översikt

Valberedningens förslag:

Oscars Södra Styrelsen förslag 2016

***