Moderaterna i Stockholms Stad

Förbundsstyrelsen

Annika Elmlund (Ledamot)

Region Stockholm

Regionfullmäktige:

Johan Harmenberg (Ersättare)

Stockholms stad

Kommunfullmäktige:

Annika Elmlund (Ledamot)

Östermalms stadsdelsnämnd:

Annika Elmlund (Ledamot)

Amelie Langby (Ersättare)

Exploateringsnämnden:

Annika Elmlund (Ledamot)

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Amelie Langby (Ledamot)

Lekmannarevisionen i Stockholms Stad

Jan Larsén (Revisorsgrupp 1 & 3)

Carsten Friberg (Revisorsgrupp 1 & 3)

Nämndemän vid Stockholms tingsrätt:

Kurt Bauersfeld

Annika Christiansson

Carsten Friberg

Jan larsen

Reza Parsa

Leo Vass

Carin Westrup

Christina Wünsche

Mattias Östholm

Göta Glemme

Nämndemän vid Förvaltningsrätten

Eva Jacobsson

Carl-Johan von Plomgren

Mattias Östholm