Moderaterna i Oscar Södra                                                 PROPOSITION

Styrelsen

Proposition om medlemsavgift 2012

Styrelsen har enligt stadgarna att lämna förslag på medlemsavgift för föreningen året efter att årsmötet fattar beslutet. Årsmötet 2011 fattar alltså beslut om medlemsavgiften år 2012. Föreningens medlemsavgift går bara till viss del till föreningens verksamhet. Lejonparten går till avgifter till riks- och förbundsorganisationerna.

Östermalmsföreningarna har så länge det har varit upp till föreningarna att besluta om medlemsavgiften haft samma nivå i samtliga föreningar. Inför årets årsmöte har från flera föreningar aviserats en önskan om att kvarstanna på 210 kronor, vilket styrelserna för samtliga östermalmsföreningar har instämt i.

Med anledning av ovanstående hemställer styrelsen att årsmötet måtte besluta

att             fastställa medlemsavgiften för år 2012 till 210 kronor.

För styrelsen

Tobias Sjö

ordförande