Välkommen till
Moderaterna i
Oscar Södra

Vi är Moderaterna i Oscar södra!

”Moderaterna i Oscars södra” är det Moderata samlingspartiets lokala partiförening i distriktet södra Oscar. Med en medlemskår på 244 medlemmar, inklusive det Moderata ungdomsförbundet (MUF), så har vi till och från varit Moderaternas största lokalförening på Östermalm.

Moderata samlingspartiet (M) är Sveriges stora och ledande allmänborgerliga parti. Ett samlingsparti av Sveriges liberaler och konservativa. Moderaterna står därför kompromisslöst bakom de grundläggande liberala principerna om individens frihet och integritet, representativ demokrati, rättsstat, Internationellt samarbete, fri utrikeshandel samt en fri och reglerad marknadsekonomi. Moderaterna är även förvaltare av Sveriges klassiska och tidlösa konservativa tradition och idéarv om bibehållandet av Sveriges konstitutionella monarki, upprätthållandet av lag och ordning, vidmakthållandet av en stark svensk försvarsmakt samt att samhället generellt ska utvecklas under stort ansvar och med hänsyn för Sveriges kulturella och historiska arv.

Anno 1904 bildades det Moderata samlingspartiet då konservativa grupper i Sverige förenade sig i ett gemensamt samlingsparti som kom att döpas till det ”Allmänna valmansförbundet”.  Vi är därmed med vår 114 år långa historia Sveriges äldsta levande borgerliga parti. Sedan dess har Moderaterna ingått i Sveriges regering nio gånger och har innehaft ämbetet som Sveriges statsminister sju gånger:

1905: (Regeringen Lundeberg), 1906-1911: (Regeringen Lindman I),                1917: (Regeringen Schwartz),1923-1924: (Regeringen Trygger),                     1928-1930: (Regeringen Lindman II), 1991-1994: (Regeringen Bildt) samt               2006-2014: (Regeringen Reinfeldt). Moderata samlingspartiet ingick även i Sveriges borgerliga regering 1976-1981: (Regeringen Fälldin I & II) samt i Sveriges samlingsregering 1940-1945 under andra världskriget.

Oscar Södra´s  stora och vackra område sträcker sig över hela den Kungl. Djurgården i söder, vidare över Djurgårdsbron, längs strandvägen, och upp över hela nedre Östermalm till Karlavägen, Narvavägen och Karlaplan i norr. Området omfattar såväl sekelskiftets stenstad och närheten till Stockholms city i norr såväl som Kungl. Djurgårdens vackra stillsamma natur och rika kulturliv i syd. Politiskt hör Oscar södra både idag och historiskt sett till ett av Moderaternas absolut starkaste fästen. Med en röstandel på närmare 60 procent vid flera valdistrikt i Riksdagsvalet 2014 så är och förblir Moderaterna en outmanad politisk kraft i vårat område.

Varmt välkommen att engagera dig hos oss!

Annika Elmlund

Ordförande

Moderaterna i Oscars södra

 

Senaste nyheter

Visa alla nyheter